سرگیجه جز علایم بارداری محسوب میشه؟

پاسخ دادن
۱ پاسخ

اره عزیزم استراحتتو بیشتر کن و تقویت کن خودتو