۶ پاسخ

استا بده بهش عزیزم

پاشویه اش کن تبه چند درجه داره ؟؟؟؟شاید هواگرمه بدنش داغ شده تبشو چک کن با تب سنج اونجوری میتونیم بهتر جوابتونو بدیم

سلام فکر کنم ترش کرده دوتا فلفل نکوبیده با چوب نعنا بچشون بده بخوره

دختر من هرموقع دندون درمیاره سرش فقط داغ میشه.

گلم پروفن بده اگه تا فردا ادامه دار بود ببر پیش دکتر احتمالا جاییش عفونت کرده تب از عفونته

سلام عزیزم برای دندون نیست