۴ پاسخ

مگه بهداش نگفته چیکا کن اگه واکسن زدی استا راس تعدادی که گفته بده اگم سرما خورده ببردکتر خطرناکه

میشه بیشتر توضیح بدی عزیزم!

دستمال با آب ولرم نمدار کن،خیس نباشه که آب بچکه. بعد دور مچ پا و دور مچ دست و روی پیشونی بزار،تب میاره پایین.قطره استامینوفن هم دوبرابر وزنش میتونی بدی

قطره استامینوفن بده