۳ پاسخ

من همون ۱۶ هفته و ۴ روز رفتم انومالی جنسیت هم گفت

۵ماهگي درست میگه.ولی دکتر آشنا باشه تو ۴ماهگي هم ميگه

۱۸ هفته تا سونو انومالی هم بدز