۴ پاسخ

دقیقا پسر منم یه چن روزی این جور شد هی تکون میخورد و عمیق نمیخابید بعد چن روز خودش خوب شد خود ب خود

دختر منم همینه دقیقا،چرا نمیدونم ؟؟ من خیلی عصبی میشم

هیچ کار. از سرش میوفته. دختر منم اینطوری میکنه یه وقتهایی . ولی وقتی حسابی خسته میشه و میخوابه ، مثل مجسمه میخوابه اصلا تکونم نمیخوره 😅شب قبل خواب بازی کنید خسته بشه بعد شکمشو کامل سیر کنید بخوابونید

پسر منم همینجوریه از 5ونیم شروع ب ول خوردن و شیر خواستن میکنه منم پیشش دراز میکشم