سلام خانما تو هفت هفته قلب تشکیل میشه

۶ پاسخ

قلب جنین تو 4 هفته تشکیل میشه

اره دقیقش تو شش هفت اس

سلام اره ولی ممکنه یخورده طول بکشه اگر شما تو 7 هفته تشکیل نشد مجددا دو هفته دیگه ای سونو رو انجام بده گاهی اوقات قلب جنین دیر تشکیل میشه نگران نباش

آره تشکیل میشه

آره 9 هفته جا داره من خودم هشت هفته رفتم تشکیل شده بود

اره فدات تشکیل شده وسنومشخص میکنه میتونی بری بشنوی صدانفس تو

;