۳ پاسخ

استفاده نکنی بهتره ولی ماهی یکبار اشکالی نداره اما اون شیری که ساعات اولیه بدن از خوردن قرص تو سینته بدوش بریز دور

میشه ولی همیشه ن..ش

میشه اما باعث کم شدن شیر میشه نخوری بهتره

آخرین مقالات