۱ پاسخ

سلام عزیزم،به نظر من بی توجهی ب این رفتارش خیلی میتونه موثر باشه،حتی بعد از چنگ انداختن فقط با یکم اخم بهش بگید ک این کارشو دوست ندارید و تا اروم نشه شما نمیتونید ب حرفش گوش کنید،پسر منم یه مدت با صدای بلند و جیغ و فریاد یه چیزی رو میخاست ولی من و پدرش بهم نگاه میکردیم و میگفتیم صدایی ک نمیشنویم اگه اروم بشی صداتو بهتر میشنویم و میتونیم به درخواستت گوش بدیم