۲ پاسخ

شیرخشک گیگوز هم خوبه

سلام من چندماهه بهش ضدریفلاکس میدم ببلاک ای آرحساسیت گرفت بیومیل ای آرمیدم بچه ریفلاکسی تاریفلاکسش خوب نشه وزنگیریش خوب نمیشه من چندجورامتحان کردم فعلاکه دارومیخوره ودکتراجازه نمیده معمولی بهش بدم