۳ پاسخ

وقتی قبلا میدادی و مشکلی نداشت فک نکنم از قطره باشه
حالا یه دو روز نده


روش نوشته یا سی سی بدین
ینی یه قطره چکان تا خط نشانه 10
خب اون قطره چکانی ک داخلشه رو هم خودشون گذاشتن دیگ

سلام قطره چکان ۲۵ قطره است

سلام ، شاید نسازه بهش دو روزی نده، اگر استفراغ نکرد دیگه نده بهش، شامل 20 قطره است