این مدل خوابیدن و خیلی دوس داره و راحته باهاش

تصویر
۶ پاسخ

همه بچه ها دوس دارن منم اوایل بچمو اینجور زیاد میخوابوندم اما اگ بری تو نت میفهمی خیلی ضرر داره حتی دوراز جون امکان داره باعث مرگ هم بشه بعداز ۶ ماه میشه اینجور بخوابونی

عزیزم به قفسه ای سینش فشار میاره زیاد نخابونش اینطوری

یک ماهشه؟خفه نشه یه وقت

اتفاقا خیلی خوبه .. ماهیچه های پشتش قوی می شن .. برای راه رفتنش خوبه .. من هر کاری می کنم پسرم دمر نمی خوابه .. اصلا دوست نداره

اتفاقاخیلی خوبه چون بچه های اینجوری هیچوقت نفخ ودل دردندارن

وای خفه مبشه نفس کم میاره بچه نوزاد