۵ پاسخ

سلام پوشکش میکنی؟؟؟؟؟

خنکی بهش بدید خیار .عرق کاسنی .و...
کالاندولاهم خوبه تو کرم ها

عزیزم گرمیش شده پسر منم همینطور بود انواع پماد تعویض مارک پوشک تاثیری نداشت بهش عرق خنک (کاسنی، بید، گل ختمی) دادم خورد وپاهاش رو باهمین عرق ها شستم خوب شد ، امتحان کن ایشالا خوب میشه

سلام پماد بزنش بعد صبح پوشاک ازش بردار بزار یکم استراحت کنه

سلام ، پماد کالاندولا بزن . اگر دیدی خوب نمیشه با کلوتریمازول هم قاطی کن بزن ، شاید قارچی باشه .
من از ترکیب این دوتا خیلی نتیجه گرفتم .