۷ پاسخ

قطره بیلی ناستر بهش بده .‌ مرتب شیر بده تا دفع کنه

اها خودتم عرق کاسنی بخور اول صبح با معده خالی

8.9خوبه عزیزم خیلی خطر نداره
خودت تا میتونی عرقای خنک بخور مثل شاطره.کاسنی و کیالک و... بچه ات و با عرق شاطره بشور
شیر خشک و ترنجبین هم خیلی خوبه هم خودت بخور هم یکم بده ب بچه ات
ترنجبین یکم بچه رو نا اروم میکنه خواستی بدی بهش روزا بده

فقط زود به زود بهش شیر بده با مدفوعشون دفع میشه من اینطوری خوبش کردم جاشو خنک بزار لباسم زیاد تنش نکن

زردی 8و 9 که مشکلی نداره مرتب شیر به بچه بده اب جوشیده هم در روز یکی دو بار بده که خوب ادرار کنه ...

با ارد جو قندا قش کن.سریع زردیش میاد پایین

دوقطره اب انار بريز زير زبونش

سوال های مرتبط

مامان ایلیا مامان ایلیا ۴ ماهگی
آواتار مامان سیدعلی مامان سیدعلی سیدعلی ۵ ماهگی
سلام منم زردیش سیزده بود هم دستگاه گرفتیم هم حجامت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد طه (حیان) مامان محمد طه (حیان) محمد طه (حیان) ۶ ماهگی
سلام من خودم هم ترنجبین خوردم هم شیر خشت نصف قطره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سیدامیر عباس مامان سیدامیر عباس سیدامیر عباس ۳ ماهگی
چند قطره اب انار ترش بهش بده. زود زردیش میاد پایین
مامان مامان سام مامان مامان سام روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۱ ماهگی
قطره شیر خشت از داروخانه بگیر عالیه
مامان فسقل مامان فسقل روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته سی‌وپنجم بارداری
زردی به هفت وهشت برسه دیگه خطرناک نیست اماترنجبین ... ادامه پاسخ
آواتار مامان مهراد مامان مهراد مهراد ۶ ماهگی
سلام اگ شیر خودت رو بهش میدی چیزای سرد زیاد بخور ش ... ادامه پاسخ
مامان جوجه مامان جوجه روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان اسماء مامان اسماء اسماء ۱ ماهگی
تند تند بهش شیرخشک بده فقط
آواتار مامان سپهر مامان سپهر سپهر ۶ ماهگی
زود ب زود بهش شیر بده تا دفع بیشتری داشته باشه
زرد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدیاسین مامان محمدیاسین محمدیاسین ۲ ماهگی
زردی پسر منم ۱۳ بود بردم دکتر پودر گلوکز داد هر ۸ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نهال مامان نهال نهال هفته سی‌وهفتم بارداری
خیلی جاها دستگاهشو کرایه میدن ک ببری خونه.
مامان نیل مامان نیل ۱ ماهگی
آواتار مامان ضحی و مرثا مامان ضحی و مرثا ضحی و مرثا ۱ ماهگی
هیچی ببر دکتر دارو بده
تند تند هم باید شیر بخوره
آواتار مامان حافظ مامان حافظ حافظ ۷ ماهگی
قدم نو رسیده مبارک

دمای اتاق رو بین 21تا24 درجه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۴ ماهگی
کمتربپوشونش مرتب حمومش بده وشیربده بهش تادفعش کنه