۳ پاسخ

بله ببلاک ای ار عالیه منم استفاده میکنم

اره عزیزم چون شیرخشک معمولی رو بالا میارن تا خوب شدنش بایدوای ار بخوره

بله عزیزم چون معولیا رو هم میارن بالا