۴ پاسخ

پسر من الان ۵ ماهشه ملاج عقبش سفت شده ملاج جلوش هم یکمی سف تر شد۶ ولی کامل نه ... تا ۱۸ ماهگی واس بعضی بچه ها طول میکشه سفت شدنش

واسه دخترم تا نزدیک دوسال هم بود نگران نباش

تا ی سالگی بهتر میشه 18ماهگی کامل سفت میشه

عزیزم تا هجده ماهگی بسته میشن

سوال های مرتبط

آواتار مامان ماهلین مامان ماهلین ماهلین ۵ ماهگی
بچه اگه بیحال نشه و حالش بهم نخوره مشکلی نداره عزی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دانیال مامان دانیال دانیال ۷ ماهگی
اگه قسمت وسط سرش منظورته تاچن وقت همینجوریه اصلا د ... ادامه پاسخ