۱ پاسخ

من همین الان زدم خوبه حداقل خودمون سرما بد نمیخوریم اگه خودمون بگیرم واسه بچه هم بده سریع میخوره