۵ پاسخ

سایز ۴باید بزاری خوب طولش زباده عیب نداره که عرضشم خوب کش داره دورش نم پس نمیدهداصلا.
من ببم استفاده می کنم راضی ام هر ۴ساعت عوضشم می کنم.

مارک ببم سایز4خیلی خوبه من استفاده میکنم سایزش مناسبه

مارک مای بی بی رو امتحان کن

چسبش رو کوچیک تر کن

پوشک پولفیکس کلا کوچیکه در هرسایزی سعی کن مای بیبی یا مرسی استفاده کنی