۳ پاسخ

حتما ببرش چشم پزشک،ولی زمانی هم ک بچه خوابش میا زیاد چشماشو میمالونه

چون زیادچشمشومیماله یکم ورم میکنه فک میکنی کوچیک میشه عزیزم

سلام
یا الرژیه
یا خوابش میاد
یا چیزی داره توی چشمش
ورم میکنه شما فکر میکنید کوچیک شده