۳ پاسخ

نه عزیزم زوده بزار شیش ماهش بشه

عزیزم سوپ چجوری درست میکنی من فردا اولین بار میخوام بدم

هر دوی اینا هم نفخ دارن هم ثقیل الهضم هستن! بهتره بزرگتر بشه تا معده ی قوی تری برای هضمشون داشته باشه

آخرین مقالات