۲ پاسخ

احتمالن‌برا دندونشه

احتمالا تب ویرووسیه ببرش بیمارستان. البته اگه ویرووس باشه جز همون استامینوفن چیزی تجویز نمیشه ولی برخيالت راحت شه