میخوایم بریم مشهدبه نظرتون کدوموبپوشم بداپسرم

تصویر
۹ پاسخ

اینوبپوشونیدکه کشباف داره سرش مشهدخیلی سرده عزیزم....انشالله بسلامتی گلم التماس دعا

هر کدوم که گرم تره

سلام دومی به نظر من

یا این لباسشو بپوشم

تصویر

سلام.هوا سرد شده مخصوصا شبها. لباس زخیم تر بردارین.حتی یک گرمکن یا کاپشن با کلاه هم براش بردارید.

یا این لباسش این یه کم نازک تره

تصویر

یا این لباسش این یه کم نازک تره

تصویر

یا این لباسش این یه کم نازک تره

تصویر

یا این لباسشو بپوشم

تصویر