۳ پاسخ

سلام ان شاالله خووب بشه منم امروز رایان گوشش عفونت کرده بردم دکتر گفت تا فردا فرق نکرد بیار بستری شه

ببین میدونم چندش میشه و ممکنه خوشت نیاد ولی بچه هایی ک اینجوری حساسن باید بعد از حموم گوششون میک بزنه اب رفته بیاد بیرون

انشاالله که خوب میشه عمل لازم نمیشه. چرا گوشش عفونت میکنه حموم بردنی مواظب باش اب نره توگوشش