۵ پاسخ

اره جاش تنگ شده از منم همینطوره

هفته های اخر چون بزرگ میشند جاشون تنگه نمیتونند تکون بخورند

اره پسرمنم اینطوریه کم تکون میخوره خب طبیعی دیگ جاشون تنگه البته من۳۸هفته۴روزم

نه عزیزم عادی هست اون داره میخوابه خوابیدن جنین تو ماه ۳۷ ۳۸ نزماله نگران نباش

عزیزم فضا براش تنگ شده طبیعیه میخواد دیگه کم کم بیا تو بغلت😍

سوال های مرتبط

آواتار مامان لیامـ مامان لیامـ لیامـ روزهای ابتدایی تولد
جاشون تنگ میشه عزیزم رفته رفته تکوناشون کمتر میشه ... ادامه پاسخ
مامان raha مامان raha ۳ ماهگی
آواتار مامان مهیاس جانم😍 مامان مهیاس جانم😍 مهیاس جانم😍 ۲ ماهگی
مهم اینع ک تکون میخوره کم و زیادش دیگ دست خودشه 😁
آواتار مامان آسمونی خانوم🧿🧿🧿 مامان آسمونی خانوم🧿🧿🧿 آسمونی خانوم🧿🧿🧿 ۳ ماهگی
برو یه ان اس تی بده خیالت راحت شه
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۱ ماهگی
بله وقتی وارد هفته های اخر میشید چون فضای کمتری بر ... ادامه پاسخ
مامان فندقم مامان فندقم هفته سی‌وهفتم بارداری
آواتار مامان Aysen مامان Aysen Aysen روزهای ابتدایی تولد
نگران نباش عزیزم جاش تنگه حرکتاش ارومه محکم ضربه ن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق روزهای ابتدایی تولد
عزیزم باید حتما بری بیمارستان نوار قلب بگیری
آواتار مامان علیرضا مامان علیرضا علیرضا هفته سی‌ونهم بارداری
اره‌عزیزم از ۳۳هفته به بعد‌کمتر میشه هعی نگران‌نبا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هیراد مامان هیراد هیراد هفته سی‌وششم بارداری
نه مشکلی نیس هربچه ای یه جوریه
آواتار مامان جان کوچولوام🍭 مامان جان کوچولوام🍭 جان کوچولوام🍭 هفته سی‌وهفتم بارداری
یه چیز شیرین بخور گلم به پهلوی چپ دراز بکش
آواتار مامان زینب خانوم😍 مامان زینب خانوم😍 زینب خانوم😍 ۲ ماهگی
سلام عزیزم یه نوار قلب جنین برو انجام بده
که خیالت ... ادامه پاسخ
;