۴ پاسخ

تواین سن کاریش نمیشه بکنیم عزیزم تا خوابشون تنظیم شه طول میکشه فقط کاری ک میکنی اینه شب موقع خواب چراغای خونه رو کم کن و سرو صداهارو تا بدونه موقع خوابه تو طول روزهم ک خوابه سروصداداشته باشه تو خونه تا متوجه شب و روز بشه

عزیزم یه مدت طول میکشه تا نظم خابشو پیدا کنن هر کاری هم کنی تا خودشون نخان نمیشه

ساعت خوابش که خیلی خوبه

ببرش حموم ماساژبده خسته بشه بعد بخوابونش به همین راحتی ساعت خوابش درست میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان محمدحسین مامان محمدحسین محمدحسین ۱ ماهگی
نه عزیزم.تو این سن معده ی بچه ها ۳الی ۴ ساعت طول م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دنــیز مامان دنــیز دنــیز ۴ ماهگی
عزیزم بهش اموزش خواب بده روتین خواب براش داشته باش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آتیلا مامان آتیلا آتیلا ۳ ماهگی
پسرم3 ماه تمامه،، 5، 4،باربیدارمیشه هنو از 12شب
;