۳ پاسخ

عزیزم منم ماه قبل مثل شما بودم با اینکه مطمئن بودم باردار نیستم با این حساب دوبارم تست زدم شکر خدا باردار نبودم دقیقا ۴روز بعدازآخرین تست پریود شدم اینها بخاطر شیردهی دکتر به من گفت تازمانی که شیر میدی احتمال نامنظم بودم دوره هات زیاده

عزیزم شاید عفونت یا کیست داری

سلام شاید بارداری زود تست گرفتی نشون نداده منم تو شیردهی با جلوگیری طبیعی باردار شدم دوباره تست بگیر