۴ پاسخ

ن بابا درنیارخودش خسته میشه میندازه بیرون پسرمن همش تو دهنشه خسته شه میندازه

ایرادی نداره.بعضی بچه ها اینجوزی هستند.من خودم در می اوردم. برای اینکه عادت نکنه.

چرا عزیزم ضرر داره فک بالاش جلو میاد سعی کن این عادتشو ترک بدی حتی شده چند شب گریه کنه

نه چه عیبی فقط نصف شب بهش شیر بده قندش نیفته

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهرسانا مامان مهرسانا مهرسانا ۴ ماهگی
خوب هنوز سیرنشده که بیدارمیشه
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما ۴ ماهگی
عزیزم تازه دستاشو شناخته فداشون چقدر نازن این کوچو ... ادامه پاسخ
مامان علیرضاجون😍 مامان علیرضاجون😍 ۴ ماهگی
آواتار مامان رستا مامان رستا رستا ۴ ماهگی
برای لثه سفت کردن چیزی نیست ک..
آواتار مامان شاهان مامان شاهان شاهان ۳ ماهگی
خودت ترکش بده وقتی تو خوابه عمیقه اروم بیار بیرون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سایه مامان سایه سایه ۴ ماهگی
بزاق دهنشه نمیتونه قورت بده بلدنیس
یاهم بخاطرلثه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۳ ماهگی
پسر منم همینه دکتر گفت طبیعیه از این سن وارد مرحله ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آراد وافشین مامان آراد وافشین آراد وافشین ۴ ماهگی
سلان مامانش داره لثه هاشو صاف میکنه میخواد دندون د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان متین مامان متین متین ۳ ماهگی
پسر من وقتی خواب داشته باشه اینجوری میکنه با پستون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۱ ماهگی
باید پستونک که خوشش میاد بدی امتحان کن چند مدل بگی ... ادامه پاسخ
;