۴ پاسخ

اگر دقت کنی روی قوطی شیرم نوشته شیشه را بجوشونید ده دقیقه ..من هر دو سه روز یبار میجوشونم زیر شیر آبم ک با اب گرم میشورم

هفته ای یک بار یا هر ده روز یه باربنداز تو اب جوش و هر بار خواستی بشوری با اب گرم بشور

من توش اب جوش میریزمو تکون میدم بازخالی میکنم،با اب گرم میشورم
دوسه روز یبارم میذارم تو قابلمه اب جوش
رو گاز چند دقیقه بجوشه

با آب گرم میشورم

سوال های مرتبط

آواتار مامان نادیا مامان نادیا نادیا ۳ ماهگی
سلام من که تاحالاتمیزنکردم چون خطرناکه
آواتار مامان امیررضا مامان امیررضا امیررضا ۳ ماهگی
اگه پیف کرده باشه می‌شورم اگه ادرار باشه نه
;