۴ پاسخ

رفلاکسه بنظرم.من پسرم ۷ماه و نیمه هنوز خوب نشده و بالا میاره اکثرا

نگران نباشید پسرمنم همینجوریه بردم دکتر رفلاکسه چون دندون درآوردن فقط آب دهن بچه خیلی میریزه بمرور هم خوب میشه روزی سه لیوان شربت خنک از نعناع به دفعاتی برای هضم شیر ورفلکس بچه هم عالیه

احتمالا از رفلاکس

درمانش چیه چکار کنم

سوال های مرتبط

آواتار مامان نگار مامان نگار نگار ۵ ماهگی
اروغش بگیر عزیزم حالت نشسته بهش بده
آواتار مامان پریچهر مامان پریچهر پریچهر ۵ ماهگی
عزیزم رفلاکس داره دکتره حالیش نیست
مامان ماه کوچولو مامان ماه کوچولو ۶ ماهگی
آواتار مامان مهرانا مامان مهرانا مهرانا ۶ ماهگی
وای خدا خیلی سخت بود اذیت میکنه مهرانای منم فردا د ... ادامه پاسخ
مامان روژان مامان روژان ۵ ماهگی
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۶ ماهگی
لثه ها متورم میشه و تاول سفیذ میزنه
;