۷ پاسخ

منم بریچ سز هستم💃💃💃💃💃💃

خب بچه بریچ باشه سزارین میکنن دیگه عزیزم سفالک اگه بود و مشکل خاصی نداشت طبیعی میشدی
نگران نباش

نه عزیزم بچه منم بریچه و فعلا سزارینی ام.

کاش من بریچ بود سز میشدم

سلام نه هیچ‌خطری نداره واسه منم یکی بریچ بود یکی طبیعی هیچ خطری نداشت راحت به دنیا‌آمدن

تنها زایمان برای بچه های بریچ‌سزارینه عزیزم خیلی هم خوب اتفاقا

میچرخه تا اون موقع

سوال های مرتبط

آواتار مامان مهدی مامان مهدی مهدی هفته سی‌وششم بارداری
عزیزم مانمیتونیم کاری کنیم برامنم بریچه دکتر نگفت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فسقل مامان فسقل فسقل ۷ ماهگی
هفته ۳۶ معلوم میشه بریچه یا سفالیک برای زایمان
آواتار مامان کیارش مامان کیارش کیارش ۷ ماهگی
من کلاس ک میرفتم مربی میگف حرکت گربه باعث چرخش بچه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هلیا خانم مامان هلیا خانم هلیا خانم ۶ ماهگی
خدا کنه دخمل منم بریچ بمونه😍 خدا نگهدارش باشه عزیز ... ادامه پاسخ
مامان سهیل مامان سهیل ۲ سالگی
آواتار مامان ❤ضحی جان❤ مامان ❤ضحی جان❤ ❤ضحی جان❤ ۲ سالگی
اگه نچرخه بله سزارین میکنن
;