۶ پاسخ

سلام ب پسر من دکتر داده بازش میکنی چهارتادونه شومیریزی توقاشق شیرخودتم می دوشی می ریزی توقاشق به دنیای میخوره

سلام اوناحل نمیشه عزیزم من میریزم توقاشق بااب بعدمیریزم تودهنش بازپشت بندابش میدم

گلم دونه ها حل نمیشع شناور میمونه.اول اب بریز بعد دونه ها رو بریز بعد بده کوچولوت

عزیزم دوست منم به پسرش میده اینا تو اب حل نمیشن باید بریزی ته حلقش تا قورت بده

من دادم به دخترم...اصلا حل نمیشه بتید همینطوری بهش بدی...ولی دکتر به من گفت یکم از شیر خودت بدوش سی تا دونه کمسول بریز توش..بعد داخل دهن بچه تا بخورش بعد یکم شیر بهش بده که همشو بخوره

نبایدحل بشه همونجوری بریزتوشیریااب بدیدباشیربخوره

سوال های مرتبط

آواتار مامان هلما سادات مامان هلما سادات هلما سادات ۴ ماهگی
منم الان دخترم دو ماهه ميخوره خيلي بد و سخته
شيشه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدمعین مامان محمدمعین محمدمعین ۴ ماهگی
فکرکنم پودر بهتره من کپسول دادم فایده نداشت
مامان بردیا مامان بردیا ۴ ماهگی
آواتار مامان محمدسعید مامان محمدسعید محمدسعید ۴ ماهگی
برا چی کپسول میدی ؟
آواتار مامان فرشته کوچولو مامان فرشته کوچولو فرشته کوچولو ۵ ماهگی
بچه ۳ماهه زوده آب بخوره ولی چون دکترش گفته باید مق ... ادامه پاسخ
مامان تحسین مامان تحسین ۳ ماهگی
آواتار مامان امیرعلی🧿 مامان امیرعلی🧿 امیرعلی🧿 ۶ ماهگی
دونه های ریزداخلش روزی ۳۰تاداخل شیرحر کن
;