۸ پاسخ

اگه لثه هاشم میخاره داره دندون در میاره اب دهنش اسیدی شده

پماد بتا متازون بزن

سلام عزیزم هر روز تمیز کن وپماد آ د بزن من تا پماد بهش میزنم خوب میشه

یا از دندونش در میاره یا خودتون چیزی خوردی که به بچه نساخته حساسیت داشته

بنظر منکه از گرماس یا ب چیزی حساسیت داره
پماد زینک اکساید بزن

عرق سوز شده حموم ببر بد براش چربش کن کانلاندولا یا با روغن زیتونم میتونی خوب میشه فقط هر روز تمیز کن زیر گردنشا

شاید عرق سوز شده

ببرش دکترعزیزم بهش پمادمیده حتما

سوال های مرتبط

آواتار مامان کیان کوچولو مامان کیان کوچولو کیان کوچولو ۳ ماهگی
حساسیت ب پروتئین گاوی احتمالا
آواتار مامان آراز علی پور مامان آراز علی پور آراز علی پور ۹ ماهگی
راه حلش پودر بچه فقط خیلی مراقب باش تو دهنش نره او ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یزدان👼🏻💙 مامان یزدان👼🏻💙 یزدان👼🏻💙 ۴ ماهگی
پماد سودو‌کرم عالیه از سیسمونی فروشی ها بگیر عزیزم
آواتار مامان 💋سوفیا❣ مامان 💋سوفیا❣ 💋سوفیا❣ ۱ سالگی
چیز گرمی نخوردی شیرش بدی یا به خودش ندادی؟
یا هم ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گل پسر💖 مامان گل پسر💖 گل پسر💖 ۱۲ ماهگی
اگه شیر خودتون میخوره شایدچیزی خوردین حساسیت داشته ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ابوالفضل مامان ابوالفضل ابوالفضل ۶ ماهگی
سلام پسرمنم اینجوری بوداونا برفکه از داروخونه نیست ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ایلیا مامان ایلیا ایلیا ۱ سالگی
بدنشو تو حموم‌با شامپو بدن‌فیروز‌بشور بعد حموم هم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آسنات مامان آسنات آسنات ۳ ماهگی
دونه گرمیه دختر منم همینطور میشه پدر بچه با دستت ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرمین مامان آرمین آرمین ۸ ماهگی
ممکنه به چیزی حساسیت نشون داده یا تو تغذیه خودش و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 💙💙فرسام 💙💙 مامان 💙💙فرسام 💙💙 💙💙فرسام 💙💙 ۱۴ ماهگی
احتمالا داره شما ک کمکی میدی حریر داده باشی بخاطر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۵ ماهگی
چندوقته بهش میدی ممکنه همون حساسیت باشه ب بادوم
آواتار مامان سید مهرسام مامان سید مهرسام سید مهرسام ۱ سالگی
اگه علائم دندون دراوردن داره امکان داره برا دندونش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اهورا مامان اهورا اهورا ۷ ماهگی
حساسیت داره چیزه جدیدی بش دادی
;