۴ پاسخ

نه عزیزم ولی خیلی آروم باشه

ببین عزیزم اگ دکترت برات منع نکرده یا لکه بینی و خونریزی نداری مشکل ندارع

اگه هیچ مشکلی نداری دکتر منع نکرده نه عزیزم داشته باش ولی عمیق نباشه وبهت فشارنیاد منی هم نریزه داخل

اگع لکه بینی نداری خیلی با احتیاط من که اصلا میلی ندارم به رابطه داشتن قبلا خیلی دوست داشتم

سوال های مرتبط

آواتار مامان Helma @👼 مامان Helma @👼 Helma @👼 هفته سی‌وسوم بارداری
باید بادکترت مشورت کنی ک وضیعتت رو میدونه،من پرسید ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته یازدهم بارداری
نمیدونم عزیزم ولی کلا فکر کنم ارضا شدن ماخانم ها ض ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلوین مامان دلوین دلوین هفته بیست‌وهفتم بارداری
سلام اگه سابقه سقط نداشتی مشکلی نداره فقط عمیق نبا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان جوجو مامان جوجو جوجو ۱۴ ماهگی
ن عزیزم اینجوری نیست....سونوی ۸هفته ک انجام میدی ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ثمره ی عشقمون مامان ثمره ی عشقمون ثمره ی عشقمون ۴ ماهگی
منکه مرتب رابطه جنسیمو داشتم خداروشکر مشکلی هم ندا ... ادامه پاسخ
مامان فلفلی مامان فلفلی هفته بیست‌وششم بارداری
آواتار مامان جوجه مامان جوجه جوجه هفته بیست‌وپنجم بارداری
من دکترم گف تا قلب جنین تشکیل بشه نداشته باشیم بعد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کلوچه مامان کلوچه کلوچه هفته سی‌وسوم بارداری
مشکلی نداره اگر دکترت اجازه بده.تازه اگرم اجازه دا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هستی مامان هستی هستی هفته بیست‌وهشتم بارداری
وای نه ۳ماه اول خطرناکه.هفته ۵ ک چیزی نیس اندازه ع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 😍آرژین😍 مامان 😍آرژین😍 😍آرژین😍 ۱۰ ماهگی
سلام عزیزم رابطه در سه ماه اول توصیه نمیشه ،یا در ... ادامه پاسخ
مامان جوجه امون مامان جوجه امون ۹ ماهگی
آواتار مامان سامیار مامان سامیار سامیار ۱۱ ماهگی
ن عزیزم اگ جفتت پایین نیس مشکلی وجود نداره فقط نبا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرمحمد مامان امیرمحمد امیرمحمد ۳ ماهگی
سلام عزیزم
بستگی به خودت داره که بدنت یاجنینت مشکل ... ادامه پاسخ
;