۲ پاسخ

سلام عزیزم بیشتر براش وقت بذارین منم پسرم همینجور بود ولی از وقتی باهاش هم بازی میشم البته نه کل روز فقط یه ساعت..
خیلی بهتر شده بچه توجه میخواد پس تا میتونی بهش محبت کن خیلی تاثیر داره خود ب خود بچه آروم میشه با بکن یا نکن هم ندیدم بچه ای آروم بشه فقط لجباز تر میشه درضمن هربچه شیطونی هم پیش فعال نیس گلم

شاید بیش فعال باشه ،پسر منم اینطور روان شناس گفت بیش فعال،فعالیتش زیاد نیست