۳ پاسخ

بستگی به والدین هم داره.اگر خودتونم دیر صحبت کردن رو شروع کردید خیلی نگران نباشید.محض احتیاط به گفتاردرمان مراجعه کنید.

به نظر من بهتر ببریش پیش یه گفتار درمان ،زیاد براش قصه شعر بخون

والا فک نمیکنم طبیعی باشه.پیگیری کنید.تخم بلدرچین بدید بهش.شاید موثر باشه