۳ پاسخ

سلام من فکرمیکنم مقتضای سنشون هست چون قدرت تخیلشون فعال میشه واین موضوع باعث ترسشون میشه پسرمن توچندماهه اخیراینطورشده همش میگه پیشم بشین پشت دردسشویی وایستاحتی قبلاکنارتختش میبودم تاخوابش ببره الان میگه درازبکش وکاملاخودش رومیچسبونه بهم انگاری ی ترسی داره تی وی هم که ازوقتی خونه ام تاشب بایدروشن باشه چاره نیست جزتحمل وگفتن که همیشه کنارشین وتاصدابزنه مامان پیششه'پسرم درموردهیولاوشبه سوال میپرسیدبرام جالب بودونمیدونم ازکجاشنیده براش کتاب داستان خریدم که توش سگه با ی ملافه شبح شده بودوفهموندم ی ملافه س وچیزترسناکی نیست امیدوارم بهتربشن فسقلی ها

سلام.دختر منم 4 سال و 2 ماهشه و دقیقا این رفتارها رو از خودش بروز میده.قبلا برنامه محله گل و بلبل رو میدید و خیلی هم دوست داشت.از یک ماه قبل با دیدن این برنامه ترسش بروز پیدا کرد و مدام ب اون برنامه فکر میکنه.از صدای بلند هم خیلی میترسه و حتی از صداهای ناآشنا....

سلام پسر من هم همینطور،