۸ پاسخ

افسردگی گرفتم از غذا و شیر نخوردنش

ناراحت میشم😔😔😔

عزیزم تا ۱سالگی غذای اصلی بچه شیره. لطفا به خوردن غذا اصرار نکن و سعی کن از غذا نمیخوره شیر بهش بدی.
بچه بیشتر با شیر وزن میگیره. به غذا خوردن که میوفتن، کمتر وزن میگیرن

من انقد ناراحت وعصبی میشم که زندگی برا خودم وشو هرم زهر میشه دقیقا مثل ۱۰ روزه گزشته..

نگران میشم دخترم غذا نمیخورد فک میکردم بند شده ناراحت بودم بعد چند روز دیدم از دندونشه

من عصبی میشم بخاطر خودش میگم لاغر میمونه سو تغدیه نگیره ولی شیر کمتر بدی گرسنه باشن خوب غذا میخوزن

خودم میخورم😂😂

صبروحوصلمو بیشترمیکنم و باز امتحان میکنم کم شیرمیدم ک گشنه بشه عادت کنه غذاکمکی بخوره

;