۳ پاسخ

منم نبردم باید همین روزا دیگه ببرم😢😢😢

قبلش حمامش کن که تا 2روز نمیتونی ببری نیم ساعت قبل بردن بهش استامینوفن بده ملافه تمیزم باخودت ببر بنداز زیرش. اونجام دکتر بهت میگه چیکارباید انجام بدی بعدش نگران نباش و توکل بخدا جلو برو😊

من ۲ ماهش بود بردم اگه به روش حلقه ختنه میکنی خیلی سخت نیست

سوال های مرتبط

آواتار مامان محمدپارسا مامان محمدپارسا محمدپارسا ۱ سالگی
بسلامتی مبارکش باشه
چرا انقدر دیر الان نمیافته روش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۹ ماهگی
من که پسرم رو ختنه کردم بعد ختنه دکتر ژل لیدوکایین ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سینا مامان سینا سینا ۱۴ ماهگی
عزیزم اشکال نداره نمیخواد استرس داشته باشی. من. پس ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آقا هانی مامان آقا هانی آقا هانی ۱۷ ماهگی
هیچی فقط بعدش حتما حواست باشه چرجبش کنی و چرب نگهش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ساواش مامان ساواش ساواش ۲ سالگی
شما ب روش حلقه ختنه کن.بچه رو قطره استامنیفون هم ب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیلا مامان نیلا نیلا ۱۲ ماهگی
عزیزم ب خاطر کرونا نبرین بهتره. بهداشت ک کاری انجا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کارن مامان کارن کارن ۱۰ ماهگی
گلم نگران نباش من هفته پیش ختنه کردم و دیروز حلقش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۱۴ ماهگی
قطره استامینوفن یه ساعت قبل از واکسن بعدا هم هر چه ... ادامه پاسخ
مامان رادوین مامان رادوین ۵ ماهگی
آواتار مامان ساواش مامان ساواش ساواش ۷ ماهگی
فک نکنم چیزی لازمت باشه عزیزم فقط شیشه شیرکه اونم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آروین مامان آروین آروین ۱۴ ماهگی
والا دکتر پسر من گفت نیم ساعت قبلش بدم، نمیفهمم چر ... ادامه پاسخ
;