۳ پاسخ

مگه بامشورت پزشک شروع نکردید؟!
هم حریره هم لعاب برنج جفتس رفلاکسو تشدید میکنه شما باید با فرنی شروع میکردید.بعدم ۱هفته کامل فرنی از روزی۱قاشق تا ۷قاشق بعد میرید سراغ غذای بعدی ک اگ ب غذایی حساسیت داشت متوجه بشید معدشم امادگی پیدا کنه

ببین سعی کنی فعلا کمیا رو تا ۱۲ اینا بدی که هضمش کنه تا شب

فرنی

سوال های مرتبط

آواتار مامان اَروشا مامان اَروشا اَروشا ۱۴ ماهگی
لعاب برنج بدتر میکنه دختر من رو یسری از مامانا این ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حدیثه مامان حدیثه حدیثه ۱۵ ماهگی
بادام برا بچه های رفلاکس اصلا خوب نیست دختر من تا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تیام مامان تیام تیام ۵ ماهگی
سرلاک برنج؟نمیدونم آخه پسر منم همین مشکل و داره،دا ... ادامه پاسخ
;