۱۵ پاسخ

7 ماه... 2 کیلو

من هفته20حدود4کیلو اضاف کردم

من ۲۲ کیلو اضاف کردم😪😥😥😥

سلام من تازه رفتم تو37هفته 12کیلو اضافه کردم

من هفته ۲۰ هستم و ۳ کیلو اضاف کردمه

57بودم تا 27هفته 13کیلو اضافه کردم بعد تا32هفته ثابت موند

سلام من هفته ۳۶ هستم ۱۰ کیلو اضافه کردم

من هفته ۲۸هستم و۶کیلواضاف کردم

من ۲۵ هفته هستم تا الان ۱ونیم کیلو

من ۲۳هفته ۶کیلو اضافه وزن😥

من هفته ۲۸ دارم تموم میکنم تا ۴ماه وزنم تغییری نکرد ۵۴ بودم ولی تازگی ها شدم ۶۵ و۸۰۰

من ۳۷ هفته و۳ روزم وزنمم ۷۳۵۰۰

من ۳۳هفته ام ۲۰کیلواضافه کردم

توی ۸ماهم ۷کیلواضافه کردم

من فردا وارد۳۹میشم و۱۱کیلو

سوال های مرتبط

آواتار مامان ثمین مامان ثمین ثمین هفته سی‌ونهم بارداری
تا هفته 35
10 کیلو اضافه کردم عزیزم
آواتار مامان علی جون مامان علی جون علی جون ۴ ماهگی
من کلا پنج کیلو
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۳ ماهگی
تا الان ۱۰کیلو 😑
مامان علی کوچولو مامان علی کوچولو ۱۰ ماهگی
آواتار مامان فسقل بچه مامان فسقل بچه فسقل بچه ۸ ماهگی
من 12 کیلو تا هفته بیست و نه
مامان نویان مامان نویان ۱۰ ماهگی
آواتار مامان مرسانا مامان مرسانا مرسانا ۷ ماهگی
من تو هجده هفته سه کیلو اضافه کرده بودم
آواتار مامان محمد نیکان مامان محمد نیکان محمد نیکان ۴ ماهگی
سلام،من نه کیلو
آواتار مامان حلما مامان حلما حلما هفته سی‌وسوم بارداری
من الان تو هفته. سی هستم وزنم هشت کیلو رفته بالا
مامان س مامان س روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان مستر فندوقیان💙 مامان مستر فندوقیان💙 مستر فندوقیان💙 هفته سی‌وهفتم بارداری
چیکار کنم ک وزن اضاف کنم رفتم دمتر گف 52برا 26هفته ... ادامه پاسخ
آواتار مامان 🧿نیکان🧿 مامان 🧿نیکان🧿 🧿نیکان🧿 ۱ ماهگی
من ۳۱ هستم ۵ کیلو👩‍👦👩‍👦👩‍👦👩‍👦
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۳ ماهگی
من قبل بارداری لاغر بودم و حدود ۱۷ کیلو اضاف کردم😁
;