۴ پاسخ

آره اول نون
سس قرمز
پنیر
بعد هرچی خاستی بریز
بعد دوباره روش پنیر بریز
اگه اگه فلفل سیاه و آویشن داری بریز خیلی خوشمزش میکنه

هرلایه پنیربزن تاخوب بشه فقط شعله بالای فرتوروشن کن تا نونت خشک نشه

بله عزیزم درسته بزار تو فر دیگه همین

اول رو نون سس گوجه بعد پنیر پیتزا بعد مخلفات بعد دوباره پنیر پیتزا روش گوجه و فلفل دلمه