۱ پاسخ

سلام اروم از جات بلند شو یهویی بلند نشو‌ ،این دردا هم طبیعیه البته اگ لکه بینی نداشته باشی و شدید نباشن دردا،منم از ۲۶ هفته اینطورم زیر شکمم درد خفیف پریودی میگیره