۱ پاسخ

ن عزیزم طبیعیه. منم 18 هفته هستم و هنوز همین علائم را دارم