۵ پاسخ

جاییش درد میکنه شاید

چن وقتشه؟؟؟؟؟؟؟

قنداق کن عزیزم، راحت میخوابن شبا

دخترمنم اینجوریه،این هفته دوبار بردمش دکتر،اینقد گریه کرده دیگه صداش درنمیاد،موندم
چکارش کنم،خیلی گناه داره😥😥😥😥😥😥

سلام دل درد نداره؟

سوال های مرتبط

آواتار مامان مصطفی مامان مصطفی مصطفی ۱ سالگی
آروغش رو بگیر شاید چند تا آروغ داره تا دیدید توی خ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان اوینا عشق منه مامان اوینا عشق منه اوینا عشق منه ۴ ماهگی
اره .قبلا میخوابیداللن که دوماهشه روزا اصلا نمیخوا ... ادامه پاسخ