۸ پاسخ

دوباره برو بهداشت بگیر .به تموم نوزادا میدن.تا ۶ ماهگی

بخر باید هرروز بهش بدی فک کنم تا شیش ماهگی مگه چند وقت یبار میری بهداشت من هر ۱۵ روز یه بار میرم دوتا بهم میده

منم درست یادم نیس،ولی آ،د روکه بایدهمیشه داد،حالاصبح بزنگ ازبهداشت بپرسس

عزیزم باید ادامه بدی فعلا

تا ۶ ماهگی باید بخوره برو بهداشت بگو قطره آ+د تمام کردم باید بدن

دوباره برو بهداشت بگیر

تا ۶ ماهگی باید نوزاد بخوره قطره آ‌.د من خودم از داروخانه میخرم تموم میشه

برو بهداشت بهش میدن دوباره ولی نمیدونم باید تا چه مدت بخورن

سوال های مرتبط

آواتار مامان رایان 💞 مامان رایان 💞 رایان 💞 ۹ ماهگی
سلام باید تا ۶ ماه بهش قطره ے آ د بدی
آواتار مامان آوینا مامان آوینا آوینا ۷ ماهگی
یکیو بفرست با شماره ملی بچه بهداشت برات بگیره
آواتار مامان zoha.mersa yzd مامان zoha.mersa yzd zoha.mersa yzd ۲ ماهگی
برو بهداشت بهت میدن خودتم میتونی بگیری باید ۷ تا ۱ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یاشاروپاشا مامان یاشاروپاشا یاشاروپاشا ۳ ماهگی
ن اندازه است همون ۲۵قطره میشه
آواتار مامان نادین🧿 مامان نادین🧿 نادین🧿 ۶ ماهگی
من ندادن بهم فقط گفتن آ د بخر بهش بده
;