۵ پاسخ

برانام نی نی پلاس خیلی خوبه نصبش کن عضو نی نی های رفلاکسی شو واقعا خیلی به کمک کرد برنامش

بزارش بخابه تا بیدار شد اروغش بگیر

خب یه بالش بذار زیر سرش تایکم سرش بیاد بالا و به پهلو بخوابونش

بزار بخوابه اشکال نداره.بیدار که شد اروغش بگیر.اگر تو خواب اذیت بشه خودش بیدار میشه همون موقع تا بزنی پشتش سریع آروغ میزنه

دختر منم اینجوریه به هیچ عنوان وقتی خوابه آروغ نمیزنه

سوال های مرتبط

آواتار مامان پویا مامان پویا پویا ۴ ماهگی
شما بیست دقیقه عمودی نگه دار پشتشو ماساژ بده. آروغ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان دلوین مامان دلوین دلوین ۶ ماهگی
ایرادی تداره دختره منم نمیرنه
آواتار مامان شهراد مامان شهراد شهراد ۱۱ ماهگی
تو خواب آروغ نمیزنن. وقتی بیدار شد اگر آروغشو بگیر ... ادامه پاسخ