سلام مامانا چی خوبه برا اینکه ناف بچه زودتر بیوفته

۱۱ پاسخ

هیچ کاری نکن،فقط خشک نگهش دار که زودتربیفته.درضمن مادرم اصلا آب سردنخوره،آب جوشیده ولرم.مال دخترمن ۴روزگی افتاد

کاریش نداشته باش خودش میفته برای دختر من چهار روزه افتاد

عزیزم پسر من 40 روزگی افتاد اخرش پماد تتراسایکلین زدم افتاد خیلی اذیت شد پسرم

هیچی نباید به ناف بزنید خودش میفته واسه پسر من بیست روزگی افتاد دکتر هم ۲ جا بردمش گفتن مشکل نداره بیخودی چیزی نمالید به نافش عفونت کنه پنج روز بستریش میکنن بیمارستان ما تو اقوام داشتیم

مرتب با پماد چشمی از این پماد زردا چربش کن به هیچ وج قنداق نکن بزار هوا بخوره زود بیفته زود ب زود ببرش حموم

سلام من روغن کرمانشاهی بهش زدم تاقبل ۷ افتاد.

سلام زود ب زود بهش روغن زیتون یا روغن محلی بزنین خیلی خوبه

مرتب چربش کن زود میوفته

میگن اگه دختره شیرمادرشوبزنن زودمیوفته

واسه دختر من نه روز بود که هنو نیوفتاده رود با وازلین چرب کردیم بعد اظهر افتاد

سلام . حمام بردن نوزادخیلی کمک میکنه که طود شل و بشه و بیفته

سوال های مرتبط

آواتار مامان محمدیوسف مامان محمدیوسف محمدیوسف ۹ ماهگی
عزیزم ازکبوترفروشابپرس بعدشم من شنیدم زبون گوسفندق ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آمنه مامان آمنه آمنه ۶ ماهگی
سلام هرروزبهش شیروخرمابده عالیه👌👌👌
مامان محمدمهدی مامان محمدمهدی ۱۱ ماهگی
آواتار مامان سوین مامان سوین سوین ۱۱ ماهگی
سلام انجیرهلو روغن زیتون
مامان مانی👶🏻 مامان مانی👶🏻 ۱۲ ماهگی
آواتار مامان کیان مامان کیان کیان ۱۴ ماهگی
چربیه غذاش یکمی بیشتر کن. گلابی الو روغن زیتون