۵ پاسخ

اروغشوبگیرباروغن بادام کمرشوچرب کن که معدش راحت بشه

اصلا زوده برای فرنی دادن

گلم بهش فرنی نده مشاورتغذیه گفت بچه هایی که رفلاکس دارن باپوره هویج کدو تنبل و سیب شروع کنن خیلی کم به هیچ‌عنوان فرنی وحریره بادام نده رفلاکس راتشدیدمیکنه فرداامتحانی یه هویج بزاربپزه بعدبکوب بهش بده با کمی کره کم شل باشه سفت نباشه

خوب میشه به خاطراینکه زیادمیخورن ترش میکنن

از کجا میفهمی ترش میکنه ب منم بگو چون پسرم رفلاکسه

سوال های مرتبط

آواتار مامان سلین🦄 مامان سلین🦄 سلین🦄 ۱ سالگی
رفلاکس پنهان بچه اذیت میشه و گریه میکنه همش
آواتار مامان جانان مامان جانان جانان ۱ سالگی
دختر منم رفلاکس شدید داشت تو بیداری خیلی خسته شده ... ادامه پاسخ
آواتار مامان گندم⚘ مامان گندم⚘ گندم⚘ ۱۳ ماهگی
حریره بادوم ندی بهش تا یکسالگی چون رفلاکس داره