۸ پاسخ

گولش بزن ی کم سرش و اب قند یا شیر خودت و بزن گول میخوره میمکه

منم به سختی گرفت .مواقعی که گرسنه اش هست بزار دهنش ،پس میزنه ولی هی تکرار کن یه کم با انگشتت نگه دار به مرور میگیره .من این شکلی گرفت

آبنبات داغ درست کن یکم سر پستونکو بزن بهش توخواب بازی بازی بکن دهنش میگیره

یکم آب قند درست کن پستونک شیرین کن بزار دهنش میگیره

اخرش نفهمیدم پستونک خوبه یا بده

پسرمن راحت گرفت.

زوده هنوز پ بزار بزرگتر بشه بعد پستونک بده

شما چکارکردین سینه گرفته دخترمن سینه نمیگیره

سوال های مرتبط

آواتار مامان گل پسرم مامان گل پسرم گل پسرم ۳ ماهگی
من از ۲۰ روزگی دادم هیچ چیزی لازم نیست بهش بزنی چن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان سوگند مامان سوگند سوگند ۴ ماهگی
من دخترم اوایل میزاشتم دهنش اوق میزد فهمیدم پستونک ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کیاشا مامان کیاشا کیاشا ۳ ماهگی
پسر منم پستونک نگرفت هرچقد دادم نگرفت 5تا هم گرفتم ... ادامه پاسخ
;