۷ پاسخ

ن اشکال نداره پسرمن اینطوریه

منم شیشه درست میکنم راس ۵ ساعت بشه میزارم دهنش تو خواب بخوره زیر بالشت ش چیزی میزارم چون بلندش نمیکنم اروغش بگیرم خلاصه که بیدار نمیکنم تو خواب میدم که بدخواب نشه

اگه پنچ ساعت بشه بیدار نشه باید خودت بیدار بکنی دکتر پسرم به من اون جوری گفت

اره بیدار بکن اخه خیلی بچه هست من الان ساعت۱میخوابی خودم ساعت ۴بیدار میکنم خوب هم شیر میخوره گرسنه میشه

نه خطری نداره خودت مگه بیدارش نمیکنی

نه چه ایرادی داره گرسنش بشه خودش بیدار میشه نگران نباش بزار بخوابه این خودش ی نعمته

خۆش بە حالت.من کە دوقلوهام هر یە ساعت و نیم ،دو ساعت بیدارمیشن،ارزوی یە ساعت خواب رو دلم موندە

سوال های مرتبط

آواتار مامان سارا مامان سارا سارا ۴ ماهگی
از ادرار هم میشه متوجه ‌شد باید حداقل 5تا 6 بار اد ... ادامه پاسخ