بچم خیلی کم تکون میخوره آیا بخاطراینک جاش تنگ

۵ پاسخ

تو هفته های شما اب دور جنین کم میشه واسه همین حرکتاش کند شده

بله عزیزم چون جاش تنگه

عزیزم اگر احساس میکنی زیادی کم شده برو پیش دکترت اگرم نیست حتما برو زایشگاه ویزیتت کنن اینجوری خیالتم راحت میشه

عزیزم جون جاش تنک شده و کمتر تکون میخوره. همین ک حسش کنی خوبه

اره عزیزم نگران نباش بچه من دورم شلوغ که میشد یه روز دو روز تکون نمیخورد هرچی بگذره کم میشه تکوناش

سوال های مرتبط

مامان ویهان 😉😊😊 مامان ویهان 😉😊😊 روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان رقیه مامان رقیه رقیه هفته سی‌وهشتم بارداری
نترس آیت الکرسی بخون انشاالله که چیزی نیست
آواتار مامان دلوین مامان دلوین دلوین ۴ ماهگی
سلام عزیزم تعدادحرکاتش به 6 تا برسه کافی زیاد نیاز ... ادامه پاسخ
مامان نیکی مامان نیکی ۲ ماهگی
آواتار مامان بردیا مامان بردیا بردیا ۴ ماهگی
ماهه اخر باید خیلی حواست به حرکاته بچه باشه درسته ... ادامه پاسخ
مامان raha مامان raha ۳ ماهگی
آواتار مامان مهیاس جانم😍 مامان مهیاس جانم😍 مهیاس جانم😍 ۲ ماهگی
مهم اینع ک تکون میخوره کم و زیادش دیگ دست خودشه 😁
آواتار مامان مرسانا مامان مرسانا مرسانا روزهای ابتدایی تولد
زود نگران نشو که عزیزم هر یکی دو ساعت یه کمی تکون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان JANAN😍❤ مامان JANAN😍❤ JANAN😍❤ ۱ ماهگی
واسه منم زیادی تکون میخوره البته همیشه اینطوریه یع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان طهورا خانم مامان طهورا خانم طهورا خانم ۱ ماهگی
بعد هر غذا ۴ تکون و چیز شیرین خوردنی ۴ تکون بخوره ... ادامه پاسخ
مامان ویهان 😉😊😊 مامان ویهان 😉😊😊 روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان فرهام مامان فرهام فرهام روزهای ابتدایی تولد
بریدن نوار قلب بگیرید
مامان ویهان 😉😊😊 مامان ویهان 😉😊😊 روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان سلین مامان سلین سلین ۲ ماهگی
کم تکون خوردن نسبت به تکونای قبل عادی نیس
;